Arkivplan.no

Tilgangskontroll Arkiv

  Utskriftsvennlig versjon

Postmottak

Postmottak, postfordeling og frankeringsrom er dokumentforvaltninga sitt arbeidsområde. Ørvig personale skal vende seg til ein av dei tilsette om det er førespurnad på tenester får dokumentforvaltninga.

Arkiv/bortsatt arkiv

Berre autorisert personale som har dokumentforvaltning/arkiv oppgåver har tilgang til arkiva i Stord kommune. Dokumentforvaltninga har eigen nøkkel for bortsatt arkiv.

Sakshandsamarar som ønsker å låne eldre dokument skal vende seg til dokumentforvaltninga som finn fram dei dokumenta som det er førespurnad om.

Fageiningane sine arkiv

Personale ved einingane som har oppgåver innan dokumentforvaltning er ansvarleg for at dokument vert handsama på same vis som postmottak/arkiv. I faglege spørsmål vil arkivleiar rådgje og være til hjelp. Arkivleiar gis tilgang til desse arkiva.