Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

system : Elements

Stord kommune har nytta ePhorte og Elements som felles administrativt sak/arkivsystem sidan 2005 (Noark4). I mai 2014 vart det oppgradert til Noark5.

Elements vert nytta til registrering av post, sakshandsaming for alle einingar i kommunen. All politisk  møtehandsaming skjer i ePhorte og Elements, med unntak av Kontrollutvalet som har eksternt sekretariat.  I tillegg til saksarkiv (emnearkiv) er det arkivdelar for personalmapper, elevmapper, byggesaks- og delingssaker, plansaker mm.

Laster...