Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivplan - bruk og oppdatering

Arkivforskrifta § 2-2. Arkivplan

Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet.

Laster...