Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering, ansvar og fullmakter

logo tif

 

Mål for arkiv

Skapa systematikk og samanheng i arkiva, slik at dei kan fungere som informasjonskjelde for administrasjonen
(rettsleg og forvaltningsmessig dokumentasjon) og som arkivkjelder for ettertida
jf Arkivlova § 1:  Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

Laster...