Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depot - IKAH, Interkommunalt arkiv i Hordaland

Stord kommune har som arkiveigar overført depotoppgåver til Interkommunalt arkiv i Hordaland, IKAH. Kommunen nyttar seg av IKAH sine depottenester for personregister og elektroniske arkiv, sjå vedlagde depotavtalar.

 

 

Laster...