Brukartilgang i ephorte

  Utskriftsvennlig versjon

1. Einingsleiar meldar om ny/endring til IKT (jf skjema Brukarstøtte IKT)

2. IKT opprettar ny brukar/endrar brukartilgang i AD

3. IKT meldar til systemansvarleg i ephorte om ny/endring

4. systemansvarleg opprettar brukar med std passord og std tilgangsrettar:

  • autorisasjon til kode U (jf unntaksparagrafane i Offentleglova) for eigne saker
  • tilgangsgruppe eigen einig + felles

5. systemansvarleg sender melding til brukar

  • initialar
  • brukarid (= brukartilgang i AD for "singel-sign-on")
  • passord + endring av passord
  • melding om kurs/brukarstøtte