Utskriftsvennlig versjon

Nødprosedyre ved utilgjengeleg system

Er ephorte utilgjengeleg i lengre tid, må POST registrerast mellombels

Inngåande og intern:

  • Etter registrering, ta kopi til sakshandsamar. Stemple KOPI før fordeling.
  • Legg originalane i mappe saman med utfylt skjema

Utåande:

  • Etter registrering, legg arkivkopi i mappe saman med utfylt skjema

Skann og registrer i ephorte straks systemet er tilgjengeleg igjen.

Laster...